Teostame tulekustutite kontrolli ja taatlemist

Tulekustutid peavad olemas olema igas ettevõttes ja asutuses kui ka sõiduautos.Vastavalt siseministri 07. detsembri 2009. a määrusele tuleb tulekustuteid regulaarselt kontrollida ja hooldada vastavussertifikaati omava isiku poolt.
Kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:
1) pealdise loetavuse kontrollimine;
2) päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
3) rõhunäituri toimimise kontrollimine;
4) pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
5) vooliku kontrollimine;
6) kere väline vaatlus;
7) tulekustuti vastavuse kontrollimine käesoleva määruse § 3 nõuetele;
8) tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

Tulekustuti kontrollimine maksab 2,5.– eurot – selle läbides saab omanik teadmise, et tema kustuti vastab nõuetele ja on töökorras. Kui tulekustutit hoitakse välistingimustes või kui sellele mõjub tavalisest suurem vibratsioon ning niiskus (näiteks autokustuti), tuleb seda lasta kontrollida kord aastas. Kustutit, mida hoitakse sisetingimustes, peab kontrollima iga kahe aasta tagant.
Kui kontrolli käigus leitakse, et regulaarseks ülevaatuseks toodud kustuti vajab lisaks tavakontrollile ka hooldust või on kustutil muid puudusi, teostatakse kustutile vajaminevad hooldustööd- survestamine, laadimine jms. Hind 2,5 – eurot*
*eraisikule

Rohkem infot tuleohutusest leiab siit: www.kahjuennetus.ee